27/02/2024

Regulamin prezentera

1.Wszyscy w Radiu są sobie równi, nie ma, że ktoś jest lepszy bądź gorszy.
2.Każdy Prezenter zobowiązany jest promować Radio w ciekawy i przeróżny sposób.
3.Prezenter musi podporządkować się zaleceniom zarządcy.
4.Słuchacz musi wiedzieć, jakiej audycji słucha i kto prowadzi audycję.
5.Prezenter zobowiązany jest prowadzić oryginalne i nie monotonne audycje i mieć ciągle nowe pomysły
6.Każdy Prezenter może grać tylko w jednym radiu i nie ma prawa reklamować innych stacji radiowych czy też stron, wyjątek- współprace z innymi Radiami lub stronami.
7.Na antenie nie czytamy pozdrowień powtarzających się (tylko wyjątkowe sytuacje), jak i wulgaryzmów o charakterze obraźliwym
8.Prezenter podczas audycji musi mieć włączony swój komunikator (najlepiej gadu-gadu) lub być na chat radiowym, aby mieć kontakt z innym Prezenterem wchodzącym po nim na antenę.
9.Każdy Prezenter powinien zapowiadać Prezentera wchodzącego po nim na antenę.
10.Każdy Prezenter musi zagrać przynajmniej raz w tygodniu (min 2 godziny).
11.W przypadku tzw audycji “stałych” prosimy by w miarę możliwości były one elastyczne godzinowo (dzięki czemu unikniemy przewidywalności w ramówce).
12.pod żadnym pozorem Prezenter nie może udostępniać haseł do serwera osobom nieupoważnionym.
13.Każdy Prezenter ma prawo do urlopu, ale musi o tym uprzedzić kogoś z zarządu.
14.Łamiąc któryś z punktów zawartych w regulaminie Prezenter może zostać karnie usunięty z Radia.
15.Niektóre wybrane losowo audycje są nagrywane do celów promocyjnych.